Archiwalne tematy

 

Archiwalne tematy

 

III Kongres PNF w Polsce

„PNF for everyday life”

Kongres w ramach Annual General Meeting IPNFA 2017

 14 października 2017 r.         Novotel Warszawa Airport

Zapraszam na udział w moim warsztacie podczas III Kongresu PNF w Polsce pt. „Punkty krytyczne w terapii pacjenta z zaburzeniem chodu – propozycje praktycznych rozwiązań’’.

Jednym z wyzwań terapeutycznych jest torowanie prawidłowego wzorca chodu. Jak to zrobić, gdy do dyspozycji jest tylko własna ocena i para rąk? Na co patrzeć i czego szukać?

Naukowcy z Rancho Los Amigos Hospital gait laboratory zaproponowali podział cyklu chodu na osiem faz. Każda ma określoną funkcję oraz w każdej można wyróżnić tzw. punkty krytyczne, czyli elementy kluczowe.

Umiejętność rozpoznania punktów krytycznych oraz wpływania na nie daje silne narzędzie terapeutyczne podczas rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami chodu.

Podczas warsztatów nauczysz się działać wg schematu:

  1. znajdź problem,
  2. rozpoznaj problem,
  3. rozwiąż problem

Serdecznie zapraszam http://bit.ly/3KongresPNF

dddArchiwalne tedddmaty

sssArchiwalne tematy

sssArchiwalne tematy

Udostępnij
Tweetnij
Udostępnij